ÜYELİK İŞLEMLERİ

WEB YAZILARI

27.11.2013

Meslektaşlarımızın Okuması ve Değerlendirmesi Dileğiyle…


ÖNERGE RET!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanının 19/11/2013 gün ve 150925 sayılı olup, Konusu: 24’üncü toplantı gündemi olarak bildirilen imzalı metni, 20/11/2013 günü hem elden hem de faks ile elimize ulaştı. Bu metin (davet de diyebiliriz herhalde) bize, tanıdıklar aracılığı ile yaptığımız girişimler sonrasında geldi. Kendi haline bıraksaydık gelir miydi, bilmiyoruz. Metinde 21 Kasım 2013 günü saat 17:00’ de 507 numaralı komisyon salonunda aşağıda bildirilen gündemle toplantı yapılacağı haberi yer alıyordu.

Gündem: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  il Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile ve 16 Milletvekilinin  Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi,  İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılamasına Dair kanun Teklifi, Tokat Milletvekili  Orhan Düzgün’ün;  Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet Şuabatı  San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile  Sağlık ,Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Raporu. Erişim için adres:  http:// www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss480.pdf

Hemen o gün (20/ Kasım /2013 )toplantıya yönetim kurulumuzdan dört kişi ile katılmaya karar verdik. Ardından yukarıda bildirilen adreste yer alan metni indirip gece boyu çalıştık.  Gördük ki bu metinde hemşirelikle ilgili olarak beklediğimiz bir hüküm yok!  Biraz şaşkınlık yaşadık.  20 Kasım 2013 gecesi Sağlık Bakanı’nın TV’de yaptığı açıklamayı dinledik“… Yardımcı hemşireliği getiriyoruz. Yarın tasarının tamamı üzerinde tartışıp kararlar alırken bu konuyu da karara bağlayacağız!...”. 21 Kasım 2013 saat 11:00’ de avukatımızdan gelen mesajla, gece yapılan oturumda hemşirelikle ilgili metnin ortaya çıktığını, bu metni elde ettikleri  anda bize ileteceğini öğrendik. Metin elimize, saat 14: 00 civarında geçti. Tamamını inceleme fırsatımız yoktu, çünkü üç saat sonra komisyonda toplantı başlayacaktı.  Biz de yalnızca metnin hemşireliği ilgilendiren kısmı hakkında komisyonda istediğimiz doğrultuda görüş bildirmeleri konusunda bizi destekleyen milletvekilleri ile ancak görüşebildik. Onlara yazılı açıklamalar ilettik. Aynı açıklamayı Komisyon başkanına da e-posta aracılığı ile ilettik.

Toplantı saat 17:00’ yi geçerek başladı. Katılan tüm sivil toplum örgütleri, tartışılacak metnin ellerine geçmediğini, geçse de son dakikada, görüş oluşturmaya imkan vermeyecek bir zamanda geçtiğini söz birliği etmişçesine ifade ettiler. Bu nedenle o akşam yalnızca genel görüşme yapılmasına, sivil toplum örgütlerinden söz almak isteyenlerin beş dakikayı geçmeyecek bir süre içerisinde tasarı hakkında görüşlerini açıklamalarına, maddeler ve önergelerin ertesi gün ( 22 Kasım 2013) ele alınmasına karar verildi.

Bu toplantıda 2007 ‘de kurulan Ebelik- Hemşirelik Derneği’de (EHEMDER) bulunuyordu.

THD olarak yardımcı hemşireliğe olan itirazımızı gerekçeleri ile dile getirdik ve önerimizi açıkladık: Ebe yardımcısı,  hemşire yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknisyeni olarak üç bölüme indirgenmiş ve hepsine de aynı görevler verilmiş olan Sağlık Meslek Liseleri Bölümlerinin  “sağlık teknisyeni” adı altında birleştirilmesi ve böylece temel iki mesleğin yardımcılığının ortadan kaldırılması…

EHEMDER temsilcisi bu konuya konuşmasında hiç değinmedi. (CHP Mersin  milletvekili Sayın Aytuğ Atıcı'nın TBMM Genel Kurul'unda yaptığı konuşmada EHEMDER yetkilisinin de aynı görüşü beyan ettiğini söylemesi üzerine aynı toplantıda bulunan Komisyon üyesi CHP Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel'e durumu sorduk. Komisyonda EHEMDER yetkilisi ile özel olarak yaptıkları görüşmede yetkilinin kendilerinin de hemşire yardımcılığını istemediklerini ifade ettiklerini öğrendik. Sayın Atıcı, bu özel ifade üzerine konuşmasında onların da istemediklerine yer vermiştir.  Bilgilerinize sunarız)

Toplantı bitiminde Sağlık Bakanının yanına giderek, verilen fırsat kadar açıklama yapmaya çalıştık.  Bakan, hemşire yardımcısı dünyada yok mu diye sordu. Var olduğunu bildirdikten sonra açıklama yaptık. “ …Çocuk yaşta yok! “  Olacaksa bile lise üzerine iki yıl eğitimle olur. O da gerçekten ihtiyaç varsa. Bu gün o ihtiyacı tanımlayacak durumda değiliz. Çünkü yönetmeliklerimiz henüz yaşama geçmedi …” dedik. Bakan elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade etti. Anladık ki çok kararlılar. Ertesi güne kaldı işler. Umudumuz her şeye rağmen vardı. Vaz geçebilirlerdi. Belki!

22/Kasım/ 2013 günü saat 10:00 civarında toplandı komisyon. Saat 19:00 sıralarında Hemşire Yardımcısı konusuna sıra geldi.

Sabah 10:00 civarında başlayan toplantının saat 19:00’a kadar giden akışı içerisinde CHP ‘nin verdiği her önerge, önergelerinin ardında yatan gerekçeleri tüm açıklığı ile dile getirmelerine rağmen hep ret edildi.  Bu durumu şaşkınlık ve kaygıyla izledik. Sıra bize geldi.  CHP, MHP milletvekilleri ve ardından THD başkanı geniş açıklamalarda bulundular. THD başkanı son konuşmasında bu komisyonda kulaklarda kalan en belirgin ses’in  “ önerge ret “ olduğunu ve bu başlık altında açıklayıcı bir yazı yazabileceğini ifade etti. Bu saptaması Komisyon Başkanı tarafından itiraz ile karşılandı:”… tartışıp karar alıyoruz. Bunu nasıl görmezden gelirsiniz. Yaşınıza başınıza hürmeten gereken cevabı  vermiyoruz…” dedi.  THD başkanı da “… açıklamanız daha da vahim. Tartıştırıp tartıştırıp ret ediyorsunuz … “ dediyse de sesini pek duyuramadı.  Çünkü toplantı genel olarak bir çok insanın durmaksızın girip çıktığı, ikili konuşmaların uğultulara neden olduğu bir ortamda yapılıyordu.

Sıra oylamaya geldi. Tüm açıklamalarımıza rağmen ret edildik.   Böylece “ret” torbasına girmiş olduk.

Sağlık Bakanı, isteğimizi ret ederken “… meslek fanatizmine gerek yok! , bu iş istediğimiz gibi olacak “ dedi. Böylece, aklı temsil ettiğimize inanırken, meğerse fanatizmin çukuruna düşmüşüz de haberimiz yokmuş diye üzülelim mi, acı acı gülelim mi bilemedik.

Gelecek yıldan itibaren sağlık meslek liselerine girenler girdikleri bölüme göre mezun olduklarında şu unvanları alacaklar: Hemşire Yardımcısı;  Ebe Yardımcısı: Sağlık Bakım Teknisyeni.

Sağlık Meslek liselerinin diğer tüm bölümleri gelecek yıldan itibaren öğrenci almayacak.  Onların eğitimi lise sonrası iki yıl ön lisans (teknikerlik) düzeyinde üniversitelerde yapılacak. Biz mücadele verdik. Sağlık Meslek Lisesi düzeyinde çocuk yetiştirilmesin diye.  Kazanan başkaları oldu. Bu tabii ki sevindiricidir. Ancak, biz çocuk yardımcılara sahip olacağız şimdi de.  Mücadelemizi izleye, anlayan/ anlamayan ve benimseyen / benimsemeyenler çok iyi bilirler ki çocuk hemşire istemediğimiz gibi aynı gerekçe ile çocuk hemşire yardımcısı da hiç istemedik.

Nereden çıktı durup dururken hemşire yardımcılığı? Düne kadar böyle bir şey yoktu!

Hatırlayalım: 2007 ‘de değişen Hemşirelik Kanunu’na geçici madde ile “ Türkiye’de hemşireye ihtiyaç olduğu gerekçesi ile Sağlık Meslek Liselerinden beş yıl süre ile hemşire yetiştirilmesi hükmü konmuştu.  Tüm karşı koymalarımıza rağmen.

Beş yılı zar zor geçirdik. Yıl 2012 oldu. Beş yıl tamamlandı. Hemşire ihtiyacı olduğu gerekçesi ile 2012’de geçici hüküm, beş yıl daha uzatıldı. Böylece 2012 ‘de Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Bölümüne  yığınla öğrenci alındı. Ardından zaten var olan ama sayıları görece az olan paralı özel sağlık meslek liseleri inanılmaz bir hızla açılmaya ve yığınla öğrenci almaya başladı.  Bir okul için  yeterli  sayı ve nitelikte öğretmen ve başka elzem şeyler varmış, yokmuş kimin derdi.  Önemli olan sağlık meslek lisesi öğretmen ve yöneticilerinin  istekleri.  Sadece hemşire öğretmenlerin değil, hatta onlardan fazla, fizik, matematik, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerinin istekleri. Önemli olan yatırımcı. Çünkü, piyasaya bu konuda işaret ve cesaret verildiği gibi parasal teşvik te verildi. Böylece 2013’te Üniversitelerin  hemşirelikte lisans programlarına, MEB Sağlık Meslek Lisesi ile Özel Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Bölümlerine öylesine çok sayıda öğrenci alındı ki Sağlık Bakanlığının 2023 yılında ulaşmayı hedeflediği hemşire sayısına 50 bin fazlasıyla şimdiden ulaşılmış oldu .

Bunun üzerine Sağlık Bakanı, 16 Ağustos, 12 Eylül ve en son 20 Kasım 2013 günlerinde verdiği demeçlerde hemşireye artık ihtiyaç olmadığını, onun yerine hemşire yardımcısı  yetiştireceklerini  ifade etmeye başladı. Nerden çıktı “hemşire yardımcılığı, ihtiyaç mı var!” Bu soruyu sorsanız da cevabı  yok! Var, ama yok. Karar: Hemşire yardımcısı yetiştirilecek!

İşte tam şimdi, AKP Kütahya Milletvekili Sayın İdris Bal’ın Başbakan’ın bir konuşmasına 19 Kasım 2013 günü verdiği, basın yayın kuruluşlarının geniş bir kısmında yer alan ve sizlerin de bildiğiniz  cevabı ,   katılalım katılmayalım, burada yeniden hatırlamanın zamanı geldi:

Başbakan Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında, “Korkuyla büyük devlet olunmaz. Kelimelerden, kavramlardan korkanlar, kendi icat ettiği tabulardan, kendi imal ettiği kabuslardan korkanlar, büyük devlet inşa edemezler. Küçük düşünerek büyük işler yapılmaz. Büyük düşünecek, büyük adımlar atacak, büyük hedeflere böyle ulaşacağız” vurgusu yaptı.

Erdoğan’ın sözlerinin hemen ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal ise Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: “ Korku ile büyük devlet olunamayacağı gibi, hesapsız, plansız, günübirlik küçük hesaplarla büyük devlet olunamaz, ancak büyük hatalar yapılır.”

THD  bünyesinde hukuksal mücadeleye devam !

 

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Saadet Ülker

Genel Başkan

27 Kasım 2013