ÜYELİK İŞLEMLERİ

BASIN AÇIKLAMALARI

20.03.2014

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ GENEL MERKEZ BASIN AÇIKLAMASI:
12 MAYIS 2009 DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ
Türk Hemşireler Derneği 12 Mayıs 2009 Dünya Hemşireler Gününü, bir elin bir insanın nabzında olan görüntüsüne eşlik eden “ Yaşamını duyuyorum” seslenişiyle kutluyor. Yaşamını Duymak! Bir el bir nabzı yoklarken ...

Türk Hemşireler Derneği 12 Mayıs 2009 Dünya Hemşireler Gününü, bir elin bir insanın nabzında olan görüntüsüne eşlik eden  “ Yaşamını duyuyorum”  seslenişiyle kutluyor.
Yaşamını Duymak!   Bir el bir nabzı yoklarken, sayı, ritm ve dolgunluğu değerlendirir. Bunların ayrı ayrı ve birlikte taşıdıkları anlamlar vardır. Bazı hastalıklar, korku, kaygı, sevinç, keder, gerilim!  Bunların
hepsi nabzı tutan parmak uçlarına yansır. Bütün mesele, ondan gelen sinyalleri doğru alabilmek, doğru değerlendirebilmek ve doğru çözümler üretebilmek için “nabzı doğru tutabilmektir”

Nabız doğru tutulursa büyük bir olasılıkla ondan gelecek olan sinyaller de iyi olacaktır.
Basit, sıradan, ölçümü yapıldığı zaman önemi fark bile edilmeyen bir nabız ölçümü aslında yaşamı duyabilmeye ve onu anlamlandırmaya yönelik bir eylemdir.
Sağlık Meslekleri ve bunlar içerisinde hemşirelik “yaşamı duyamazsa” duyar da anlamlandıramazsa yaşamlar “zorlanabilir”  yaşamlar  “kayıp gidebilir”.
Halkımıza ve hükümetimize sesleniyoruz: Yaşamınızı duymak ve anlamlandırmak, diğer bir değişle sağlığınızı korumak ve yükseltmek, hastalandığınızda sağlığınıza kavuşmanız için en güvenli ve nitelikli hizmeti sunmak, yaşamınızı üretken bir biçimde sürdürmenize yardımcı olmak için varız. Varlığımızın istediğimiz anlamda etkin olabilmesi için çok ciddi boyutta ki sorunlarımızın giderilmesi gerekiyor. Bu yıl sadece bir tanesine değineceğiz. Çünkü bu sorun, giderildiğinde, diğer sorunların da çözümüne yol açabilecek önemde, ağırlıkta bir sorun!  

Yönetmelikler!

Yasamız 25 Nisan 2007’de yenilendi. Sevindik. Aradan neredeyse iki buçuk yıl geçti. Yönetmelikler çıkartılmadı. Bu nedenle yasada genel olarak tanımlanan kimliğimiz, yönetmeliklerle ayrıntılandırılmadığı için yasanın değişmesinin hiçbir anlamı kalmadı. Her şey karmakarışık. Biz kimiz? diye soracak kadar, nabızları duyamayacak, anlamlandıramayacak kadar karışık.
Bizi yargılamayın, anlayın! Unutmayın, bizim de nabzımız var!

Saadet Ülker
Genel Başkan