ÜYELİK İŞLEMLERİ

28.11.2019

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongre

19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında, Türk Hemşireler  Derneği’nin de yer aldığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongre" gerçekleştirilmiştir. Kongrede “sağlığa ekonomik ve politik yaklaşımlar, birinci basamak sağlık hizmeti ve aile hekimliği, şehir hastaneleri ve gerçekler, nanoteknoloji ve nanopartikül gerçeği, sağlık hizmetinde sağlık öğrencilerinin sağlığı” konuları ele alınmıştır.


Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş’ın oturum başkanlığını yaptığı "Sağlık Hizmetinde Sağlık  Öğrencilerinin Sağlığı" konulu panelde Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Başkanı Leyla Demir, "Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama /staj ortamında maruz kaldığı riskler, sağlık  üzerinde  etkileri ve bu duruma yönelik önlem ve çözüm önerileri" konulu çalışmayı sunmuştur.


Kongreye katılan meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına  teşekkür ederiz.