ÜYELİK İŞLEMLERİ

12.05.2019

İNSAN SAĞLIĞI, DOĞADAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

“Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halidir (Dünya Sağlık Örgütü, 1948)”

Temel hedefi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve iyileştirme olan hemşirelik mesleği, var oluşundan bu yana çevrenin/doğanın, insan sağlığı üzerindeki önemini vurgulamakta; sağlıklı bir çevrenin evrensel bir ihtiyaç ve temel bir insan hakkı olduğunu savunmaktadır. Doğanın; insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileme, toplumun sosyalleşmesini sağlayarak iletişim ihtiyacının karşılanmasına ve sosyal sağlığın korunmasına yardımcı olma gibi pek çok faydası bulunmaktadır.  Bu bağlamda mitolojik öneme ve/veya tarihi değere sahip, endemik bitkilerin ve canlıların yaşadığı, oksijen kaynağı olan orman, dağ ve göl gibi doğal zenginliklerimizin tahribatı, insan dahil tüm canlıların sağlığını ve gelecek nesilleri tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle son günlerde giderek artan boyutlarda karşımıza çıkan doğa tahribatının bir an önce durdurulmasını istiyor, tahrip olan bölgelerin iyileştirilmesi için tüm yetkilileri, halkımızı ve meslektaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

THD Genel Merkez
16.08.2019