ÜYELİK İŞLEMLERİ

30.01.2019

HALKIMIZA VE MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

 

Çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacak bir sorunumuz var!

 

Hemşirelik, ülkemizde hemşirelik kanunu ve ilgili yönetmelikler ile uluslararası sağlık örgütleri tarafından, açıkça tanımı ve sınırları belirlenmiş, toplum yararına hizmet veren insan sağlığı ile ilgili özerk bir sağlık  mesleğidir.  Hemşirelik Bölümü/Fakültelerinin amacı da toplum sağlığına yönelik hizmet sunacak, mesleki etik ilke ve değerlere bağlı, teorik ve klinik becerilere sahip hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik okulları ayrıca lisansüstü eğitimlerini yürütmekte ve hemşirelik bilimine katkıda bulunmak üzere hemşirelik araştırmaları gerçekleştirmektedir. Mesleğin doğası gereği, hemşirelik eğitimi, teorik eğitimin yanı sıra klinik ve saha uygulamalarını gerektirmektedir. Tüm bu sorumlulukların gerçekleştirilmesi için de hemşirelik eğitiminin, YÖK tarafından belirlenmiş hemşirelik uzmanlık alanlarında yetkinlik kazanmış hemşire akademisyenler eliyle yönetilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Ancak üzülerek görmekteyiz ki, hemşirelik dışında, farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretim üyeleri hemşirelik bölüm/fakültelerinin kadrolarına yönetici ve eğitimci olarak atanmaktadırlar. Bu uygulamanın en çarpıcı ve güncel örneği ise Selçuk Üniversitesi’nde yaşanmaktadır.

11.07.2018 tarih ve 30475 sayılı Resmî Gazete’de, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’na, “Mikrobiyoloji doktoralı olmak doçentliğini mikrobiyoloji alanından almış olmak”   açıklaması ile bir adet profesör kadrosu ilanı verilmiş ve bu ilan tüm hemşirelik camiasında tepki ile karşılanmıştır. Meslektaşlarımızın açmış oldukları haklı davaya, THD ve diğer ilgili özel dal dernekleri müdahil olmak için girişimde bulunmuştur. Bu yasal süreç sonuçlanmadan, 20.12.2018 tarihinde Selçuk Üniversitesi yeni bir  Öğretim Üyesi Alım İlanı ” ile gündeme gelmiştir.


Söz konusu ilanda,

  • Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör kadrosu için doçentliğini veteriner mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak,
  • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği kadrosu için de Genel cerrahi uzmanı olmak şartları konmuştur.

 

Halk Sağlığı Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, YÖK tarafından hemşirelikte tanımlanmış doçentlik alanlarıdır. Ancak Selçuk Üniversitesi tarafından yayımlanan bu ilanda, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalları için açılan profesörlük kadrosuna yönelik, farklı meslek gruplarına işaret edilmiştir.   GENEL CERRAHİ ve VETERİNERLİK doçentlik alanları bu ilanda ek koşul olarak belirtilmiştir. Bu ilanda belirtilen   koşullar objektif ve denetlenebilir olmayıp, 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesine düzenlenmiş olan üniversitelerde profesörlüğe yükselme ve atama koşullarına aykırıdır.

 

Söz konusu ilanlar,   Hemşirelik eğitiminin niteliğinin korunması önünde engel teşkil etmekte, hemşirelik mesleğinin geleceğine ve toplumunuzun sağlığına yönelik ciddi riskler barındırmaktadır. Bu ülkede yaşayan ve çalışan hemşireler olarak;  hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için,

 

-  Hemşirelik eğitiminin biz hemşirelere bırakılmasını istiyoruz,

-  Mesleğimizin gücünü, saygınlığını ve niteliğini arttıracak eğitim programlarına izin veren koşulların sağlanmasını ve sürdürülmesini istiyoruz,

-  YÖK Kanununun 26. maddesinin uygulanmasını ve yapılan uygulamalarda kamu yararının gözetilmesini istiyoruz.

-  Hemşirelik bilim alanlarını yok sayan bu ve benzeri ilanları kabul etmiyoruz.

-  Alan dışı çalışanların , insan sağlığını koruma, sürdürme, iyileştirme ve rehabilitasyonda anahtar rol oynayan hemşirelerin eğitiminde söz sahibi olmasını kabul etmiyoruz.  

 

Hemşirelik eğitiminin niteliğini artırmanın ve üniversitelerde iç huzuru sağlamanın, Üniversitelerin Rektörleri ve YÖK’ün  sorumlulukları arasında bulunduğuna dikkat çekiyoruz.


Saygılarımızla.


undefined