ÜYELİK İŞLEMLERİ

09.06.2017

Türk Hemşireler Derneği’ne Hemşire Atamaları ile İlgili Gelen Şikayetlere Cevap


Türk Hemşireler Derneği’nden  Açıklama;

 

Türk Hemşireler Derneği  e-posta adresine meslektaşlarımız tarafından her gün gelen pek çok mesaj arasında  özellikle  son günlerde yoğun bir biçimde yer alan hemşire istihdamına ilişkin şikayetler, bu konuda THD’ye yapılan çağrı ve  eleştiriyle birlikte ilgili diğer gelişmeleri, meslektaşlarımız ve halkımızla paylaşmayı gerekli buluyoruz.

 

İlk grubu, KPSS’ye girdikten sonra bir yıldır atama bekleyen  ve sayısı kendileri tarafından 7 bin olarak bildirilen meslektaşlarımız oluşturmaktadır. Bu meslektaşlarımız atamalar konusunda THD’nin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde istihdam sağlayacak etkinliklerde bulunmasını talep etmektedir.

 

İkinci grubu, Hemşirelik  Programlarından  mezun olmayı bekleyen hemşire adayları oluşturmaktadır. Bu adaylar tercih yapma tarihinin, diplomalarını aldıkları günden sonraki bir tarihe kaydırılmasını istemektedirler. Bunu istemelerindeki amaç, atama için tercih yapma imkanını birkaç gün yüzünden kaçırmamaktır. Bu grubun da THD’den beklentisi,  Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde bu konuda girişimde bulunulmasıdır.

 

Aldığımız son duyumlar ise, ilk grubun bir yıldır işe alınmayı beklerken henüz diplomasını almamış kişilerin işe başvurmalarını sağlayacak taleplerine cevap verilmemesi yönünde isteklerinin olduğudur. Burada ileri sürülen neden ise, işe alınmayı bekleyenlerin haklarının zafiyete uğrayacağıdır.

 

Meslektaşlarımız olan iki grup arasında “ekmek parası” konusunda beliren bu durum, bu ayrışma yürek yakıcıdır.

 

Sadece bu iki durum mudur ayrışmaya neden olan?  Hayır!

 

Bu ayrışma,  hemşirelik temel eğitimi konusunda yürütülen politikalar nedeniyle de  sert bir biçimde yaşanmış ve oluşmuştur.

 

Bu ayrışma 2010-2011 Hemşirelik Yönetmeliklerinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle sert bir biçimde yaşanmış ve oluşmuştur.

 

Bu ayrışma, Türk Hemşireler Derneği varken, ona alternatif olarak kurulan EHEMDER (Ebeler ve Hemşireler Derneği) ile sert bir biçimde yaşanmış ve oluşmuştur.

 

Türk Hemşireler Derneği’nin 2005-2017 arasında görev yapan  tüm yönetimleri;  Sağlıkta Dönüşüm Programı ve program kapsamında yer alan ilgili  mevzuatın halkımızın sağlığı, çalışanların sağlığı, çalışma güvencesi  ve mesleğimiz için önemli tehditler oluşturduğunu  defalarca sayfasından meslektaşlarıyla paylaşmıştır.  2013‘de bu konuda miting yapmış, Sağlık Bakanlığı  ve YÖK ile hukuk mücadelesine girmiştir. 

 

Meslektaşlarımıza ve halkımıza çağrımız, halkımıza nitelikli hizmet vermek adına önümüzdeki engellerle mücadelemizde bize katılmalarıdır.

 

Saygılarımızla.

 

THD Genel Merkez

09.06.2017