ÜYELİK İŞLEMLERİ

05.10.2017

Sakarya İlinde Özel Bir Hastanenin Yoğun Bakımında Meydana Gelen Olay İle İlgili Meslektaşlarımıza, Medya Mensuplarına ve Halkımıza Duyuru!
Sakarya ilinde özel bir hastanenin yoğun bakımında meydana gelen ve basında  “Yoğun bakımda hemşire skandalı” ,   “Yoğun bakım hastasına sigara verip, dalga geçtiler”   başlıkları ile yer alan habere yönelik THD incelemelerini sürdürmektedir. Bu metin bir ara sesleniştir. Olay ile ilgili yeterli ve doğru veri elde edildiğinde kesin bir açıklama yapılacaktır.

Gösterilen tüm çabaya rağmen, haber ile ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada sıkıntı yaşanmaktadır. Basında haber kaynağı olarak belirtilen ajans yetkilileri ile yapılan görüşmede, “sadece videoyu servis ettikleri, kendilerinin de daha fazlasını bilmedikleri” öğrenilmiştir. Ancak bu olay medyada, bir mesleği değersizleştirmek ve hedef göstermek pahasına, sorumsuzca   “Yoğun bakımda HEMŞİRE skandalı”   başlığı altında yayınlanmıştır. Olayın gerçekleştiği hastane ile iletişime geçme girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır. Kurumun yapmış olduğu basın açıklamasında ise çelişkili ifadeler bulunmaktadır. 21 Eylül 2017 tarihinde Sakarya valisi Sayın Balkanoğlu’nun, “Bunu yapanlar stajyer sağlık görevlileri” açıklamasına rağmen, medya kuruluşları haberi “Hemşire rezaleti” şeklinde servis etmeye devam etmektedir.

Bütün bu karmaşa içerisinde açık olan ise şudur;

Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde büyük zafiyet vardır.    Hemşirelik hizmetleri yönetilememektedir.

Hemşirelik eğitiminde büyük zafiyet vardır.   Hemşirelik eğitimi, meslek liseleri, tamamlama programları vb. ulusal ve uluslararası düzeyde kalitesi tartışılır programlarla yürütülmektedir. Öğrenciler dersliklerde, kliniklerde ve saha uygulamalarında başıboş bırakılmaktadır.

Sağlık politikalarında büyük zafiyet vardır.   Halen çocuk yaştakilerden sağlık personeli yetiştirilmekte, ihtiyaç duyulandan çok daha fazla sayıda hemşirelik dışı sağlık çalışanı yetiştirilmekte ve bu kişiler “hemşire olarak” çalıştırılmakta, çalıştırılmasına müsaade edilmektedir.

THD, halkımızın hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi için, bu olayın ciddiyetle ve tarafsız bir şekilde ele alınmasını ve çözüm için gerçekçi adımların atılmasını yetkililerden talep etmektedir.

 

05.10.2017

 

THD GENEL MERKEZ