ÜYELİK İŞLEMLERİ

07.04.2014

Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun Haber Türk Kanalındaki Söyleşisi


16 Ağustos 2013 günü Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun Haber Türk Kanalında ki söyleşisinde değindiği pek çok konunun yanı sıra, ülkenin hemşire ihtiyacına, her düzeyde hemşirelik eğitiminden mezun olanlara hemşire unvanı ve yetkilerinin verilmesi nedeniyle yapılan haksızlığa ve 2014 ‘den itibaren Sağlık Meslek Liselerinden hemşire yerine hemşire yardımcısıyetiştirileceğine dair açıklamaları  üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra Sayın Bakan, 12 Eylül 2013 günü SKY Türk TV’de ki bir söyleşisinde Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik programlarından  adını bildirmeksizin “sağlık çalışanlarına yardım edecek insan gücü yetiştireceklerini” konuşmasının üç ayrı yerinde tekraren ifade etmiştir.

Bildiğiniz gibi ülkemizde hemşire unvanı, 2005/ 35 sayılı AB Direktifiyle uyumlu olarak Hemşirelik Kanunu  ve (değişik 2007) YÖK Yönetmeliğinde (2008) açıklığa kavuşturulmuştur. 2005/36 sayılı Direktifte hemşire olabilmek için kabul edilen temel koşullara ve hemşireden beklentiler konusuna Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu tarafından getirilen yeni öneriler  (Article 31) AB Parlamentosunda kabul aşamasına gelmiştir. Bu durum mesleğimiz adına çok önemli bir gelişmedir.

THD Genel Başkanı  Prof. Dr. Saadet Ülker 16-19 Eylül günleri arasında Çeşme / İzmir’ de yapılan  Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi' nin 63. toplantısına (RC63) Uluslararası Hemşirelik Konseyinin talebi üzerine onu temsilen katılmış, hemşirelik adına yazılı bir açıklamayı orada sunmuştur. Bu toplantı DSÖ ve Avrupa bölgesinde olup bitenleri topluca görme, değerlendirme ve bulunduğumuz yeri ve mücadelemizi değerlendirme açısından derneğimize geniş bir imkan sunmuştur.

Bu toplantıyı takiben 26-27 Eylül 2013 günleri arasında Üsküp’te yapılan Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu (EFN) toplantısına yönetim kurulunu temsilen başkan dahil üç kişi gözlemci olarak katılmıştır. Bu toplantı da Avrupa Bölgesinde hemşirelik konusunda olup bitenler konusunda derinlemesine güncelleşmemize imkan sağladığı gibi, ICN' in yanı sıra Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonuna üyeliğimizi de gündeme getirmiştir.

EFN’e üye olmadığımız halde toplantılar süresince yönelttiğimiz sorular ve yaptığımızı yorumlar katılımcılar tarafından ilgiyle ve taktirle izlenmiş, bu durum, üyeliğimiz konusunda ki isteklerin daha da belirgin bir biçimde dillendirilmesine yol açmıştır.

Tüm bu gelişmeler bizleri, 548 milletvekili ile 31 YÖK üyesine tek tek ulaştırılmak üzere 1 Ekim 2013 günü  kargoya verilen bir mektup ve onun eklerinin ( Hemşire Ünvanın Korunması , Hemşirelik Uygulamasının Kapsamı, Ergen Metni) hazırlanmasına yöneltmiştir.

Yolumuz uzun değerli meslektaşlarımız. Neden derseniz, sermaye sıkıntıda. İstediği gibi/ kadar kar edemiyor. Bu durumda kar edebilmenin pek çok yolu arasında bilinenlerden bir tanesi olan  az sayıda, az eğitimli güvencesiz koşullarda çalıştırabileceği emek gücüne çok ihtiyaç duyuyor. Biz de bunun tersini savunuyoruz.

Bu uzun soluklu mücadelede birlikteliğimizin daha da pekişmesi dileği ile sevgilerimiz sunarız.

THD Genel Merkez

02.10.2013