ŞİDDET HATTI

0533 620 49 86

ÜYELİK İŞLEMLERİ

23.11.2009

Türk Hemşireler Derneği 51. Olağan Seçimli Genel Kurulu


Türk Hemşireler Derneği’nin  51. Olağan Seçimli Genel Kurulu 05 Aralık 2009 Cumartesi günü, saat 08:30’ da Yüksel Caddesi 35/2 Kızılay, Ankara adresinde toplanacaktır. Aynı gün yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde Kurul, 12 Aralık 2009 Cumartesi günü saat  08:30’ da Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda toplanacaktır. Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye-ANKARA
 
Katılmanızı bekler, saygılar sunarız.
THD Genel Merkez


PROGRAM

08:30 - 09:30 Kayıt

GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
09:30 Gündemin Okunması, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
09:45 Kongre Divanın Oluşturulması
10:00 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
10:15 Sayman Raporu
10:30 Denetleme Kurulu Raporu
10:45 Raporların Aklanması
11:00 Tahmini Bütçenin Okunması
12:00 Tüzükte Değişiklik Teklifi ve Oylanması
14:00 Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçilmesi
17:00 Dilekler Öneriler ve Kapanış

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin THD üyelik kartı ve kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet) belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

17 KASIM 2009