ÜYELİK İŞLEMLERİ

30.12.2010

Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?


DEMOKRASİ, BARIŞ, KALİTE V.B. ŞEYLER

Güvencesiz koşullarda çalışan hemşire (taşeron işçi hemşire, sözleşmeli hemşire); haftada 80 saat çalıştırılabilen hemşire; emeğinin karşılığını alamayan hemşire! Medyada kendisini doğrudan ya da dolaylı olarak konu edinen haberler, reklamlar, karikatürler karşısında çok üzülen hemşire!

Bu sorunlarla aşağıda yer alan haberlerde ki konular arasında doğrudan bağ olsa gerek!

“Bir özel hastanede bir hemşire, hasta yakının saldırısına uğradı. Baş Hemşire ve Baş Hekim olayın takipçisi olmadı. Saldırıya uğrayan, işini kaybetme tehlikesi yüzünden sessiz kalmayı yeğliyor”.

Haberin kaynağı: Aynı hastaneden bir hekim.

Durumu incelemek ve buna göre yol almak üzere harekete geçen THD’ nin karşılaştığı gerçekler:

 •     Saldırıya uğrayan bir hemşire değil. Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu. Mezun olalı 2 yıl olmuş. Aynı Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Sorumlu Hemşiresi.
 •     Hastanenin Baş Hemşiresi Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu.
 •     Haberi THD’ ye ve TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubuna iletme sorumluluğunu duyan bir tıp doktoru.

Sonuç: Birçok sonuç arasından sadece ikisi.

 •     Hemşirelik diplomasına sahip olmayanlar da bu mesleği icra edebilir.
 •     İnsanlar işlerini şiddet ve yıldırmaya rağmen kaybetmekten korkuyorlar.

 “Bir üniversite hastanesi ameliyathanesinde lisans mezunu olup yıllarca ameliyathane hemşireliğini başarıyla yürütenler arasından ameliyathane başhemşiresi atamak yerine, Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu atanıyor. Kanun ve Yönetmelik Hükmü hatırlatılan Başhekim, yönetmelik gibi şeylerin kendisini bağlamadığını, istediği atamayı yapacağını ifade ediyor. Bu atamadan başhemşirenin haberi bile olmuyor”

Haberin Kaynağı: Aynı hastanede çalışan hemşireler

Sonuç:

 •     Kukla başhemşirelikler
 •     Baş Hekimlerin Halleri


“Hemşire diploması olanların işgal etmesi gereken pozisyonlara ebeler atanıyor! Her zaman olduğu gibi bazı sendikalar bu işe önayak oluyor”

Haberin Kaynağı: Devlet Hastanelerinde çalışan hemşireler.

Sonuç:

 •     Hemşirelik diplomasına sahip olmayanlar da bu mesleği icra edebilir.
 •     Bazı Sendikaların halleri!


“25 Nisan 2007 ‘de 1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu yenilendiği ve 08 Mart 2010 ‘da değişen kanunda yer alan hükümlere göre düzenlenen yeni Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği çıktığı halde, hiç değilse bu tarihten sonra hemşirelikle ilgili pozisyonlara kanun ve yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmıyor. Lisans mezunu hemşireler eski kanunda da yenilenen kanunda da yer alan başhemşireliğe atanmada rüçhan hakları olduğu hükmüne ve aynı konuda ki yönetmelik hükmüne rağmen bu pozisyonlara getirilmiyorlar. Yüksek lisans, doktora diplomaları olsa da getirilmiyorlar. Hemşirelikte Önlisans ve meslek lisesi mezunları özellikle yönetmeliğin bu hükmünden çok rahatsız. “

Haberin Kaynağı: Tüm Üniversite ve Devlet hastaneleri Lisans Mezunu hemşireleri.

Sonuç:

 •     Düz lise ya da lise dengi bir okuldan mezun olup, üniversite sınavlarında başarı gösterip genellikle çok zor koşullarda Hemşirelikte Lisans Programını bitirenlere bu sistemde şans çok az verilmiş, böylece bu nitelikteki binlerce insan mağdur edilmiştir.
 •     Bu ülkenin hemşirelikte yüksek öğrenimli insana ihtiyacı var mıdır sorusuna 2007’de ki Hemşirelik Kanunu   “evet vardır” da dese,

buna bağlı olarak çıkartılan Hemşirelik Yönetmeliği de bu ihtiyacın gereğini çok açık bir biçimde ifade etmiş de olsa, soru hala yanıt beklemektedir.

 
“1990’lı yıllarda meslek lisesi hemşirelik ve eşdeğeri sağlık memurluğu bölümü mezunu olup Açık Öğretim yolu ile hemşirelikte Ön Lisans diploması alanlarla, düz lise ya da dengi mezunu olup örgün eğitimde bir dönem var olan hemşirelikte iki yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar için Atatürk Üniversitesinde Uzaktan eğitimle lisans tamamlama programı 2010 yılında açılmıştır.”

Haber kaynakları: Bu gelişmeyi kendisine mal eden 3 ayrı sendikanın sayfası ve bir kongrede kürsüden “ yapamazsın bu işi dediler, ama, ben buna rağmen yaptım!” diye açıklama getiren bir Sağlık Bakanlığı bürokratı.

Sonuç:

 •     1961 yılından bu yana yoğun bir emekle örgün eğitimden geçerek bu diplomayı alanların şansı, belki uzaktan eğitim alanlar sayesinde açılır!
 •     Uzaktan eğitim alanlar örgün eğitimden geçenleri belki affederler!
 

“Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programında okuyan ve mezun olmuş yaklaşık yüz bin hemşireye Açık Öğretim ya da 2. öğretim benzeri bir uygulamayla lisans tamamlatma projesi…”

Haberin Kaynağı : Ebe ve Hemşirelere Yönelik Mesleki Gelişim ve Kariyer Projesi, Ankara 2009, www.meg-kap.com

(Buna proje demekten çok, gerekçeli niyet mektubu demek zannımızca daha doğru olacaktır)

Sonuç:

 •     Açık öğretim yoluyla lisans tamamlanınca, bebekler daha az ölecek!
 •     Çalışma ortamında barış sağlanmış olacak!
 •     Hemşireler yönetim hizmetlerinde görev alabilecekler. v.s.  v.s.
 

Sonuçların sonucu: Her ne kadar durum karışık gibi görünüyorsa da, çoğunluğun belirlediği demokrasi sayesinde hak yerini, bulmuştur! Bunun doğal sonucu’ barış’tır ve hizmette’ kalitenin yükselmesidir’!

Bu durumda, Sağlıkla ilgili olarak kimlerden hangi hizmeti, hangi koşullarda ve hangi nitelikte alması gerektiği konusunda farkındalığa sahip olduğundan haylice kuşku duyduğumuz halkımız için 2011’in  ‘hayırlı’ olmasını dilemekten başka bir şey kalmamış gibi görünmektedir.

Öyle de görünse, tüm engellere, dayatmalara ve dışlamalara karşın THD, halkımızın sağlığı adına hem hemşireliğe yönelik olarak hem de genel anlamda bildiği, gördüğü, anladığı, yaşadığı olumsuzlukları anlatmaya, göstermeye ve değiştirmek için çaba sarf etmeye 2011’de de devam edecektir.

 

Prof. Dr. Saadet Ülker

THD Genel Başkanı

20Aralık 2010