ÜYELİK İŞLEMLERİ

02.10.2009

Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği Hakkında

Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, yürütmeyi durdurma davası açmıştır. Türk Hemşireler Derneği, bu konuda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile irtibat halindedir.

THD Genel Merkez