ICN - International Council of Nurses
Uluslar arası Hemşireler Konseyi


Tanım:
Tüm dünya ülkelerindeki Ulusal Hemşirelik Dernekleri Federasyonudur. Türk Hemşireler Derneği ve 128 den fazla ülke ICN üyesidir.
1899 yılında kurulan ICN sağlık meslekleri içinde ilk ve en geniş uluslar arası örgütlenmedir. Hemşireler tarafından örgütlemekte ve yönetilmektedir. ICN; herkes için kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak, güvenli küresel sağlık politikaları geliştirmek, hemşirelik bilgi birikimini geliştirmek, tüm dünyada yeterli, yetkin ve saygın hemşirelik mesleğinin varlığını sağlamak için çalışır.
Amacı:
(1) tüm dünyadaki hemşireler arasında birlik sağlamak,
(2) tüm dünyada hemşireler ve hemşireliğin ilerlemesini sağlama,
(3) sağlık politikalarını etkilemektir.

Hemşirelik uygulamalarının tanımlanmasını ve karşılaştırılmasını sağlayacak uluslar arası standartları oluşturmak, hasta gereksinimlerine, hemşirelik girişimlerine, sağlık sonuçlarına ve kaynakların kullanımına ilişkin kararları, eğitim ve politikaları etkileyecek enformasyon ve bilgiyi oluşturmak; dünya çapında birey, aile ve toplumların hemşirelik bakımlarını tanımlayarak ve karşılaştırarak politikaları yönlendirecek araştırmalarda kullanılan hemşirelik veri tabanı geliştirilmesini kolaylaştırmak; hemşireleri bakımın kalitesinin iyileştirilmesinde hemşirelik uygulamalarının katkısını yansıtmaya ve etkisini görmeye teşvik etmek; küresel düzeyde, hemşireliğin sağlık ve sağlık bakımına katkılarını dillendirmekte major bir güç olarak hizmet vermek; hemşirelikte standardizasyon gruplarının çalışmaları ile yaygın olarak kullanılan diğer sınıflamalar arasında uyum sağlamaktır.
www.icn.ch

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım