Açık öğretim lisans tamamlama ile ilgili son gelişmeler...

26.01.2009 06:18:28

Değerli Meslektaşlarımız,

Hemşirelikte Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama ile ilgili olarak hangi koşulda harekete geçeceğimizi yönetime geldiğimiz 20 Şubat 2005 günü yazılı olarak açıklamıştık. Koşul belli idi. Hemşirelik Kanun tasarısı yasalaşmalıydı.
Hemşireler önce bunun için çaba göstermeliydiler. Bu konuda web sayfamızdan da önemli açıklamalar yaptık. Açıklamalarımız içerisinde yer alan en önemli hususlardan birisi de “lisans tamamlama meselesini” üye kazanmak için istismar etmeyeceğimizdi. İstismar etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü böyle yapmanın mesleğimizi aşağılamak ve parçalamak anlamına geldiğine inanıyoruz.
 
25 Nisan 2007’de tasarı yasalaştı. Biz de THD olarak verdiğimiz sözü tuttuk ve durumu Üniversitelere bildirdik. Bazı Üniversitelerin Hemşirelik Programı sorumluları (Dokuz Eylül, Kocaeli, Başkent,  Cumhuriyet, İstanbul Üniversiteleri ile GATA Hemşirelik Yüksekokulu)  lisans tamamlama programı için çalışacak komisyona üye vermeyi kabul ettiler ve komisyon 2007-2008 arasında program üzerinde bir yandan yoğun bir biçimde çalışırken, diğer yandan, YÖK ile işin esası, A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi ile işin teknik boyutlarını görüştü.  Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne gelişmeler hakkında bilgi verdi.  Komisyonun ilgili Genel Müdürlük ile görüşmesinin ardından, gerek duyulduğu için, THD yönetim kurulundan bir grup temsilci de Genel Müdür’ü ziyaret etti ve gerekli açıklamalarda bulundu.

THD yönetim kurulu ve şube temsilcilerinden oluşan bir heyet, Aralık 2007’de TBMM Başkanını, Ocak 2008’de Sağlık Bakanını ziyaret etti. Her iki makama da verilen 9 maddelik yazılı belgede Açık Öğretim konusuna destek olunması talebi de yer alıyordu.

Bu aşamaya kadar olan tüm bilgileri sizlere yeri geldikçe web sayfamızdan ilettik.

Bu gelişmelerin ardından 19 Ocak 2009 günü Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından toplantıya çağrıldık. Bu toplantının gündemi şu idi:  Lisans tamamlamada teorik eğitim programı, sorumluluğu üstlenen üniversite tarafından yürütülecek, ancak, pratik eğitim hangi ilkelere dayandırılarak nasıl yapılacak?  Bu toplantıya, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı;   derneğimizi temsilen Genel Başkan ve İstanbul Şube Başkanı;  Teorik eğitim programını hazırlayan komisyonun temsilcilerinden komisyon başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğretim üyesi ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü; Atatürk Hastanesi Başhemşiresi ve Başhekim Yardımcısı, Ankara Numune Hastanesi Başhemşiresi ve Başhekim Yardımcısı; Sağlık Bakanlığı bürokrasisinden ilgililer katılmıştır.

Bu toplantı sonunda, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Sağlık Bakanlığı ve programı hazırlayan komisyonun, toplantı sırasında ortaya çıkan önemli sorulara kendi alanlarıyla ilgili olarak yanıt aramalarına ve hazır oldukları zaman Sağlık Bakanlığında aynı grubun tekrar toplanmasına karar verilmiştir. Toplantı çağrısını yine Sağlık Bakanlığı yapacaktır.

20 Ocak 2009 günü ise programı üstlenme konusunda istekli görünen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü ve Komisyon Başkanı A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Dekanı ile Eskişehir’de esas üzerinde bir görüşme daha yapmışlardır.

THD yönetimi sorumluluklarının bilincindedir ve kitlesinin özellikle lisans tamamlama konusunda olur/olmaz, yalan/yanlış propagandalar, politikalar ile kandırılmaya çalışılmasından derin üzüntü duymaktadır.

Konuyla ilgili somut gelişmeler oldukça her zaman olduğu gibi yine bu sayfadan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla.  26 Ocak 2009

THD
Genel Merkez

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım