AÇIKLAMA

Geçen hafta bazı televizyonlarda Diyarbakır’da ki Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hekimin bir hemşireyi bıçakla yaraladığı konusunda ki haber yeni olmayıp bundan yaklaşık 1 ay öncesinde gelişmiş bir olaydır. Olaydan sonra doktor ve hemşirenin yakınlarının araya girmesiyle “barış” tesis edilmiş ve böylece olay basına ve yargıya intikal etmemiştir.

Ancak, geçen hafta adı geçen doktorun bu sefer hastane müdürüne yönelik saldırısı üzerine olay TV’lerde bir ay önce ki olayla birlikte “yeni bir olaymış gibi” yer almıştır.

Doktorun çalıştığı hastane ile ilgili olarak basında yer alan açıklamaları doğruluğu tartışma götürür olmakla birlikte dikkat çekicidir.

Ailelerin araya girerek olayı kapatması dikkat çekici ayrı ve önemli bir diğer konudur.

Temel sorun şiddettir ve nasıl çözümleneceği konusu yanıt beklemektedir.

Meslektaşlarımız tarafından maruz kaldıkları olaylar THD WEB sayfasında yer alan (www.thder.org.tr) THD Şiddet Hattına iletildiği taktirde Hukuk Bürosu aracılığı ile duruma hukuksal yönden müdahalenin yollarını aradığımızı tekrar hatırlatmak isteriz.

THD Genel Merkez

20.10.2014

GAZZE-FİLİSTİN

Orta-Doğu/ Gazze-Filistin olaylarına  tepki. THD’nin  imzaladığı metin ile Uluslar arası Hemşirelik Konseyine gönderilen bu metne iliştirilmiş üst yazı….

25 Temmuz 2014

Lisans Tamamlama Konusunda

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının  33. madde’sinin geçici 68 maddesinde yer alan …….sağlık bilimleri alanında ön lisans diploması almış olanlara, Yükseköğretimin belirleyeceği ilişkili alanlarda, Sağlık Bakanlığında çalışanlara öncelik tanınarak lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim metotları ile verilebilir” ifadelerinin açıklığa kavuşturularak düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur (Haziran 2014).  Konuyu yakından takip etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

17 Temmuz 2014  

UYARI: Hemşirelerin yazılı istem almadan uygulama yapmaları…

Meslektaşlarımızın Dikkatine,

Son zamanlarda giderek artan bir biçimde meslektaşlarımızdan derneğimize gelen bir şikayeti sizlerle paylaşma gereği doğmuştur. Çünkü konu olağanüstü önemlidir.

 Şikayet konusu şudur:   Bazı kurum ve kuruluşlarda hekimler tanı tedaviye ilişkin taleplerini yazılı olarak bildirmek yerine sözel olarak bildirmekte, meslektaşlarımız da sözel istemi kabul ederek girişimde bulunmaktadır.

Bu uygulamaya göz yuman meslektaşlarımızın konu ile ilgili mevzuatı kendilerinin ve hastalarının yararı için bir an önce okumalarını ve bu uygulamadan vaz geçmelerini dileriz.

THD kendisine ulaşan bu mesajlar hakkında gereken girişimleri resmi olarak da yapmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

06 Haziran 2014

ICN Duruşu

Değerli Meslektaşlarımız,

Uzun zamandan beri yaşadığımız ve giderek yaygınlaşan  “hemşirelik” mesleğinin temel  eğitim, yönetim ve uygulamasının (görev, sorumluluk yetki kapsamında) sağlıkta başka meslek mensuplarına yaptırılması, hemşirelik meslek unvanının bu yol ile ihlal edilmesi ve halkın sağlığının tehdit altına sokulması çok ciddi bir sorun arz etmektedir. Bu durum yalnızca  halkın sağlığı yönünden değil, aynı zamanda, hemşire olmak üzere eğitimine devam eden  ve  mezun olup hemşire unvanı alanlar yönünden de bir insan hakkı ihlali konusu olmaktadır.

1949’ dan bu yana üyesi olduğumuz Uluslar arası Hemşirelik Konseyi  (ICN) zaman zaman önemli bulduğu konularda ki duruşunu/ tavrını konu ile ilgili olarak yazılı bir biçimde ifade etmektedir.

Yukarıda değindiğimiz konularda  dört ICN Duruşunu sizlerle paylaşma gereği  doğmuştur. Biraz dikkat edilirse, Türk Hemşireler Derneği’nin uzun bir zamandan bu yana verdiği mücadelenin bu konular etrafında sürdüğü anlaşılacaktır. Bu mücadele toplum, hemşirelik ve hemşireler  adına  bir değeri koruma ve geliştirme mücadelesidir. Dikkatle okunması, değerlendirilmesi ve THD’ ye bu mücadelesinde verilen desteğin artırılması  dileği ile.

Saygılarımızla

THD Genel Merkez

2 Haziran 2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Hemşirelik Haftası nedeniyle Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sayın Karakök'ün açış konuşması ve Sözcü Gazetesindeki haber hemşirelik camiasında tepkiye neden olmuştu. THD Genel Merkez olarak şube başkanımız aracılığıyla konu hakkında yaptığımız görüşmeler sonucunda Sayın Karakök bizi telefonla arayarak üzüntü ve özürlerini iletti. Daha sonra da bir yazılı açıklama gönderdi. Bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ediyoruz.

THD Genel Merkez

16.05.2014

SOMA!

YÜREĞİMİZ YANIYOR.

13 Mayıs 2014

Türk Hemşireler Derneği


 

SEVİNÇ ve HÜZÜN

Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede  maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her  can için çalan sirenle birlikte yüreklerimize umut ve sevinç doldu/ doluyor. 

Ülkemizin trafiğinde  yol alamadığı için cankurtaranlar  hep  acı acı siren çalıyorlar. Ama bu sirenler bize "can kurtarılabilecek mi acaba"nın keder ve telaşını yaşatıyor. 

Biz de başarabiliriz. Başarmalıyız.

THD Genel Merkez

14 Ekim 2010

 

Mersin’de Başlayacak Olan Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Hakkında Önemli Duyuru!

Değerli Meslektaşlarımız, 15 Nisan 2014 günü THD e-postasına gelen mesajla ilgili olarak 16 Nisan 2014 günü YÖK’e yazdığımız yazı sonrası konu hakkında YÖK’ten edilen bilgiyi önemi nedeniyle sizlerle sayfamızdan paylaşıyoruz.

 

“… Kadir Has Üniversitesinin bu yönde hiçbir teşebbüsü yoktur… YÖK tarafından bu konuya yönelik bir onay ne talep edilmiş ne de onay verilmiştir… Konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacaktır.”

THD Genel Merkez

21 Nisan 2014

Bu Şiddet Sona Ersin

Halkımızın Dikkatine!

 

Özel Hastanelerin, “halkımıza” cumartesi-pazar, bayram ve özel günlerde de normal poliklinik hizmeti verme taleplerini kınıyor, bu talebe SGK’ nın verdiği ret yanıtını destekliyor ve halkımızı bu yanıta sahip çıkmaya davet ediyoruz.

SGK’ nın yanıtı, çalışma saatleri, iş yeri güvenliği, iş güvenliği ve ücret yönünden önemli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarının da “halktan” birileri olduğunu, bu nedenle hak, adalet, eşitlik kavramlarının sağlık çalışanlarını da kapsadığını, kapsaması gerektiğini hatırlatan çok değerli bir yanıttır.

Sağlık çalışanlarının ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden tüketilmekte olduğunu görmezden gelmekte tüm uyarılara rağmen ısrar eden zihniyetin asıl amacının “halkımız” değil, “para” olduğunu biliyoruz.. Daha çok ve daha çok para … ne olursa olsun daha çok, daha çok.

Soru: Sağlıktan para kazanılması için sağlığın bozuk seyretmesi gerekir. Kim kazanır bu bozukluktan?

Soru: Sağlıklı kalmanın maliyeti çok yüksek. Kim ödeyebilir bu maliyeti?

Durum kara bir mizaha dönüşmüştür.

Daha çok diye diye, toprağı, suyu, havayı, neredeyse kaybetmek üzereyiz… insanla birlikte kaybetmek üzere!

 

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

08.04.2014

 

Meslektaşlarımıza Önemle Duyururuz!

Hemşirelikte Şiddetle İlgili Mevzuat

THD Hukuk Bürosu, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili güncel mevzuatı süzerek, kamunun yanı sıra  üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında da çalışan hemşireleri içeren bir bilgi notu hazırlamış, bu bilgi notuna, ilgili mevzuat ve genelgeleri de eklemiştir. Konu ile ilgili olarak Hukuk büromuzun  yaptığı bu önemli hazırlık, meslektaşlarımızın muhtelif yönlerden ve muhtelif biçimlerde maruz kalabilecekleri şiddet karşısında bireysel ve kurumsal olarak neler yapabilecekleri konusunda  yol gösterici olma özelliği taşımaktadır. Değerlendirilmesi dileği ile bilgilerinize sunarız.

17.12.2013

THD Genel Merkez

 

Bilgilendirme Metni-Thd

Anayasa- Uluslararası Sözleşme-Yasa Maddeleri

113-Beyaz-Kod

Hukuki Yardım Hakkında Yönetmelik

120 Çalışan genelgesi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 1

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 2

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Hazır Rulo Çim Esen Kız Öğrenci Yurdu Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Bilmet İnşaat Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı basımı düet matematik web tasarım cd dvd baskı web tasarım tente tente,tente sistemleri,pergole