Mersin’de Başlayacak Olan Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Hakkında Önemli Duyuru!

Değerli Meslektaşlarımız, 15 Nisan 2014 günü THD e-postasına gelen mesajla ilgili olarak 16 Nisan 2014 günü YÖK’e yazdığımız yazı sonrası konu hakkında YÖK’ten edilen bilgiyi önemi nedeniyle sizlerle sayfamızdan paylaşıyoruz.

 

“… Kadir Has Üniversitesinin bu yönde hiçbir teşebbüsü yoktur… YÖK tarafından bu konuya yönelik bir onay ne talep edilmiş ne de onay verilmiştir… Konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacaktır.”

THD Genel Merkez

21 Nisan 2014

Bu Şiddet Sona Ersin

Halkımızın Dikkatine!

 

Özel Hastanelerin, “halkımıza” cumartesi-pazar, bayram ve özel günlerde de normal poliklinik hizmeti verme taleplerini kınıyor, bu talebe SGK’ nın verdiği ret yanıtını destekliyor ve halkımızı bu yanıta sahip çıkmaya davet ediyoruz.

SGK’ nın yanıtı, çalışma saatleri, iş yeri güvenliği, iş güvenliği ve ücret yönünden önemli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarının da “halktan” birileri olduğunu, bu nedenle hak, adalet, eşitlik kavramlarının sağlık çalışanlarını da kapsadığını, kapsaması gerektiğini hatırlatan çok değerli bir yanıttır.

Sağlık çalışanlarının ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden tüketilmekte olduğunu görmezden gelmekte tüm uyarılara rağmen ısrar eden zihniyetin asıl amacının “halkımız” değil, “para” olduğunu biliyoruz.. Daha çok ve daha çok para … ne olursa olsun daha çok, daha çok.

Soru: Sağlıktan para kazanılması için sağlığın bozuk seyretmesi gerekir. Kim kazanır bu bozukluktan?

Soru: Sağlıklı kalmanın maliyeti çok yüksek. Kim ödeyebilir bu maliyeti?

Durum kara bir mizaha dönüşmüştür.

Daha çok diye diye, toprağı, suyu, havayı, neredeyse kaybetmek üzereyiz… insanla birlikte kaybetmek üzere!

 

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

08.04.2014

 

Meslektaşlarımıza Önemle Duyururuz!

Hemşirelikte Şiddetle İlgili Mevzuat

THD Hukuk Bürosu, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili güncel mevzuatı süzerek, kamunun yanı sıra  üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında da çalışan hemşireleri içeren bir bilgi notu hazırlamış, bu bilgi notuna, ilgili mevzuat ve genelgeleri de eklemiştir. Konu ile ilgili olarak Hukuk büromuzun  yaptığı bu önemli hazırlık, meslektaşlarımızın muhtelif yönlerden ve muhtelif biçimlerde maruz kalabilecekleri şiddet karşısında bireysel ve kurumsal olarak neler yapabilecekleri konusunda  yol gösterici olma özelliği taşımaktadır. Değerlendirilmesi dileği ile bilgilerinize sunarız.

17.12.2013

THD Genel Merkez

 

Bilgilendirme Metni-Thd

Anayasa- Uluslararası Sözleşme-Yasa Maddeleri

113-Beyaz-Kod

Hukuki Yardım Hakkında Yönetmelik

120 Çalışan genelgesi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 1

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 2

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Hazır Rulo Çim Esen Kız Öğrenci Yurdu Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Bilmet İnşaat Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı basımı düet matematik web tasarım cd dvd baskı web tasarım tente tente,tente sistemleri,pergole